Bilder från Riesenlägret och World Dog Show 2008>>>

Riesenlägret är en fantastisk företeelse som startade för 25 år sedan. Inga av de inblandade då, kunde väl tänka sig att lägret, som då samlade ett 30-tal medlemmar, skulle fortsätta och bara bli större och större under 25 år. I år 2008 samlades 325 deltagare i Kopparbo. Ett smått fantastisk antal om man tänker på att hela klubben består av ca 900 medlemmar. Säg vilken annan rasklubb som lyckas samla en tredjedel av sina medlemmar till ett läger? Dessutom ett läger under ganska primitiva former.

Karaktären av familjeläger där även barnen ska ha sitt under veckan är nog ett vinnande koncept.

Vi använder oss av klubbens egna kompetenser i de olika träningsgrupperna och de flesta andra aktiviteter. Tanken är att det finns en sammankallade i varje träningsgrupp och där vi lär oss av varandra med de erfarenheter och kunskaper som finns inom varje grupp. Delaktighet och samverkan har blivit nyckelord i vår klubb.

Ideellt arbete är en underbar form av samverkan. Det beror på oss alla om vi ska få ett bra resultat, såväl ekonomiskt som inlärningsmässigt. Ingen "tjänar" mer än nå´n annan, alla bidrar med sin insats utefter förmåga och erfarenhet. Detta har aldrig varit direkt uttalat i vår lägerorganisation men det har på något sätt definitivt präglat vår verksamhet. Alla bidrar på något sätt till den utveckling som vi märker genom åren.
Naturligtvis är vi några som lägger ner lite mer arbete än de flesta andra på lägret men det "betalar sig" genom det engagemang som vi ser, det stöd som vi får och den hjälp som vi upplever många av er ställer upp med. Vi finansierar en stor del av vår verksamhet genom försäljning av lotterier, en liten vinst på Pubafton men kanske allra mest på de insatser vi själva kan ställa upp med och de tjänster vi "slipper" köpa av vår hyresvärd, scouterna. Detta tjänar vi på städning av toaletter, tömning av tunnor längs rastningsrunda, organisering av husvagnsplatser, arbete i puben, hjälp med barnaktiviteter, bidrag med priser till lotterier och priser vid våra tävlingar, m a o en djäkla massa saker. Våra lokalområden eller andra kan också få en del uppgifter att anordna tävlingar och lekar eller annat och det bidrar till att vi är fler och fler som engageras i lägerveckan. Det behövs ju också fler som engagerar sig eftersom vi totalt blir fler och fler deltagare på lägret.

Vi i lägerkommittén vill tacka alla som deltog på lägret i år 2008. Utan er har vi inget läger, utan ert engagemang orkar inte lägerkommittén själva hålla igång alla aktiviteter. Utan er kan vi inte ha så många lotterier och tävlingar med så många bra priser eftersom så många av er har med sig priser till lägret. Utan er skulle lägerkommittén överhuvudtaget inte ens tänka på att tillbringa nästan två veckor av sin semester med så mycket arbete men tack vare er och era insatser, ert engagemang och era glada tillrop längtar vi till varje vecka 29 och ser fram emot ännu ett "primitivt" men helt underbart Riesenläger i Kopparbo.

Tack alla för att ni finns.

Det är ni som gör att vi orkar ytterligare nå´t år och att vi ses nästa år igen.

Lägerkommittén
Roffa, Anita, Anders och Kicki.
www.riesenlagret.com